شرح خبر

<div>در آستانه دهه ی کرامت از سایت مجتمع ناشران رونمایی شد.</div><div>اعضای محترم هیئت مدیره مجتمع ، ضمن بازدید از سایت مجتمع ناشران و بخشهای مربوطه ، به فعالیت سایت رسمیت بخشیدند.</div><div>لازم به ذکر است در بخش کتاب یاب این سایت ، هم اکنون اطلاعات بیش از 35000 عنوان کتاب از کتب موجود در واحدهای فروشگاهی مجتمع در دسترس می باشد.</div><div><br /></div><div>📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</div>&nbsp;

افتتاح سایت مجتمع ناشران

در آستانه دهه ی کرامت از سایت مجتمع ناشران رونمایی شد.
اعضای محترم هیئت مدیره مجتمع ، ضمن بازدید از سایت مجتمع ناشران و بخشهای مربوطه ، به فعالیت سایت رسمیت بخشیدند.
لازم به ذکر است در بخش کتاب یاب این سایت ، هم اکنون اطلاعات بیش از 35000 عنوان کتاب از کتب موجود در واحدهای فروشگاهی مجتمع در دسترس می باشد.

📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن