شرح خبر

<div>جلسه نقد داستان ویژه کودک و نوجوان</div><div>مجموعه داستان گورگوری</div><div>نویسنده زینب علیزاده لوشابی</div><div>منتقد علی اصغر کاویانی</div><div>به همت گروه داستان جمعه و مجتمع ناشران</div><br />
  • توسط:
  • 1398/5/9

جلسه نقد داستان

جلسه نقد داستان ویژه کودک و نوجوان
مجموعه داستان گورگوری
نویسنده زینب علیزاده لوشابی
منتقد علی اصغر کاویانی
به همت گروه داستان جمعه و مجتمع ناشران

0 نظر

ارسال نظرات