شرح خبر

<div>گزارش تصویری کارگاه آشنایی با ژئوتوریسم</div><div>مجتمع ناشران طبقه سوم - سرای ناشران</div><div>به همت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قم</div><div>با حضور خانواده گردشگر اصفهانی با موضوع دور ایران در 400 روز را دارند که در روز 372 در استان قم و مجتمع ناشران حضور پیدا کردند.</div><div><br /></div><div>📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</div><div>&quot;با ما همراه باشید&quot;</div><div>@publisherscomplex</div><div>www.publisherscomplex.com</div><br />
  • توسط:
  • 1398/5/30

گزارش تصویری کارگاه آشنایی با ژئوتوریسم

گزارش تصویری کارگاه آشنایی با ژئوتوریسم
مجتمع ناشران طبقه سوم - سرای ناشران
به همت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قم
با حضور خانواده گردشگر اصفهانی با موضوع دور ایران در 400 روز را دارند که در روز 372 در استان قم و مجتمع ناشران حضور پیدا کردند.

📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"
@publisherscomplex
www.publisherscomplex.com

0 نظر

ارسال نظرات