شرح خبر

<div>دومین جلسه کارگاه داستان خلاق</div><div>جمعه 15 شهریور ساعت 17</div><div>به همت گروه داستان جمعه</div><div>مجتمع ناشران طبقه سوم - سرای ناشران</div><br />
  • توسط:
  • 1398/6/14

کارگاه داستان خلاق

دومین جلسه کارگاه داستان خلاق
جمعه 15 شهریور ساعت 17
به همت گروه داستان جمعه
مجتمع ناشران طبقه سوم - سرای ناشران

0 نظر

ارسال نظرات