شرح خبر

<span style="font-family: BBadr; font-size: 18pt;">یلدا مبارک .یک شب به یاد ماندنی یلدایی در کافه سحر نقش دعوتید شنبه 1398/9/30  ساعت:17 الی 19 -مجتمع ناشران طبقه سوم کافه گالری سحر نقش</span>
  • توسط:
  • 1398/9/30

یلدا مبارک. شنبه 1398/9/30 ساعت 17 الی 19 مجتمع ناشران طبقه سوم گالری سحر نقش

یلدا مبارک .یک شب به یاد ماندنی یلدایی در کافه سحر نقش دعوتید شنبه 1398/9/30 ساعت:17 الی 19 -مجتمع ناشران طبقه سوم کافه گالری سحر نقش

0 نظر

ارسال نظرات