شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">نشست هفتگی #کتاب_طه</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">با موضوع #تغییر_جنسیت <br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">با حضور #محمدمهدی کریمی_نیا</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">زمان: 26 دیماه، ساعت </span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">18:30</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">مکان: لابی طبقه دوم مجتمع ناشران</span>&nbsp;</span></div>

نشست هفتگی کتاب_طه با حضور محمد مهدی کریمی نیا

نشست هفتگی #کتاب_طه
با موضوع #تغییر_جنسیت
با حضور #محمدمهدی کریمی_نیا
زمان: 26 دیماه، ساعت 18:30
مکان: لابی طبقه دوم مجتمع ناشران 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر