شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">مراسم نکوداشت &quot; استاد رضا بابایی &quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">✅ پنج شنبه 98/11/3 🕙ساعت </span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">18:30</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">قم خیابان معلم مجتمع ناشران – طبقه سوم - سالن اجتماعات</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"></span>&nbsp;</span>

مراسم نکوداشت " استاد رضا بابایی "

مراسم نکوداشت " استاد رضا بابایی "
.
✅ پنج شنبه 98/11/3 🕙ساعت 18:30
قم خیابان معلم مجتمع ناشران – طبقه سوم - سالن اجتماعات


📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"
 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • فرهنگی
  • مناسبت ها
  • فرهنگی

برترین خبر