شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">در روزهای خودقرنطینگی فرصت مطالعه را از دست ندهیم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"> #در_پناه_کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">#در_خانه_می‌مانیم_کتاب_می‌خوانیم</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/1/6

فرصت مطالعه در روزهای خودقرنطینگی

در روزهای خودقرنطینگی فرصت مطالعه را از دست ندهیم
#در_پناه_کتاب
#در_خانه_می‌مانیم_کتاب_می‌خوانیم

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر