شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">باستحضار مالکان ، مستاجران و مراجعه کنندگان گرامی می رساند :</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">با عنایت به حلول ماه پر خیر و برکت رمضان ، ساعات فعالیت واحدهای مجتمع ناشران جهت تردد مراجعین و مشتری در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح تا اذان مغرب بصورت یکسره می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">♦️درب پارکینگ از ساعت 7 صبح تا اذان مغرب باز می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">🔶شایان ذکر است در تردد مالکان و مستاجران محدودیتی وجود ندارد و مالکان و مستاجران واحدها می توانند بعد از اذان صبح تا ساعت 23 در مجتمع تردد داشته باشند.</span>&nbsp;</span></div>
  • توسط:
  • 1399/2/6

ساعت کار مجتمع ناشران در ماه رمضان

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه

باستحضار مالکان ، مستاجران و مراجعه کنندگان گرامی می رساند :
با عنایت به حلول ماه پر خیر و برکت رمضان ، ساعات فعالیت واحدهای مجتمع ناشران جهت تردد مراجعین و مشتری در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح تا اذان مغرب بصورت یکسره می باشد.

♦️درب پارکینگ از ساعت 7 صبح تا اذان مغرب باز می باشد.

🔶شایان ذکر است در تردد مالکان و مستاجران محدودیتی وجود ندارد و مالکان و مستاجران واحدها می توانند بعد از اذان صبح تا ساعت 23 در مجتمع تردد داشته باشند. 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها

برترین خبر