شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">سالگرد شهادت&nbsp;مولی الموحدین&nbsp;امیرالمومنین یعسوب الدین&nbsp;امام علی&nbsp;_ابیطالب علیه السلام برهمه محبان آن حضرت تسلیت و تعزیت باد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&nbsp;مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span>&nbsp;</span></div>
  • توسط:
  • 1399/2/25

شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام تسلیت و تعزیت باد

سالگرد شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین یعسوب الدین امام علی _ابیطالب علیه السلام برهمه محبان آن حضرت تسلیت و تعزیت باد


 مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید" 

0 نظر

ارسال نظرات