شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">بدرود ای ماه دست یافتن به آرزو ها.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">عید فطر</span><br /></span></div>
  • توسط:
  • 1399/3/6

فرارسیدن عید سعید فطر بر عموم مسلمین تبریک و تهنیت باد

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزو ها.
عید فطر

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر