شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت و تعزیت باد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span>&nbsp;</span></div>
  • توسط:
  • 1399/3/13

سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت و تعزیت باد

سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت و تعزیت باد


مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید" 

0 نظر

ارسال نظرات