شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">دورهمی صبح جادویی&quot; راهکاری برای آغاز یک روز پر انرژی (همراه با کتابخوانی)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">سه شنبه 24 تیر1399 - 8:30 صبح</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">قم بلوار معلم - مجتمع ناشران - لابی طبقه دوم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/4/23

دورهمی صبح جادویی

دورهمی صبح جادویی" راهکاری برای آغاز یک روز پر انرژی (همراه با کتابخوانی)
سه شنبه 24 تیر1399 - 8:30 صبح
قم بلوار معلم - مجتمع ناشران - لابی طبقه دوم


حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن