شرح خبر

<div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">کتاب بخوانیم ایمن بمانیم</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران خبر داد:</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">«کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» شعار تابستانه کتاب شد.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">مقرر شد طرح تابستانه کتاب ٩٩ از روز شنبه ١٨ لغایت پنج شنبه ٣٠ مرداد از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شود.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">حال من باکتاب خوب است</span></div>
  • توسط:
  • 1399/5/14

«کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم»

کتاب بخوانیم ایمن بمانیم
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران خبر داد:
«کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» شعار تابستانه کتاب شد.
مقرر شد طرح تابستانه کتاب ٩٩ از روز شنبه ١٨ لغایت پنج شنبه ٣٠ مرداد از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شود.
حال من باکتاب خوب است

0 نظر

ارسال نظرات