شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">کتاب‌فروش‌های قمی از نقاط قوت و ضعف تابستانه کتاب گفتند؛</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">اعتبار کافی نیست/رصد و برآورد فروش برای تخصیص اعتبار</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">کتاب‌فروش‌های قمی حاضر در طرح «تابستانه کتاب99»، این طرح را در کل مثبت ارزیابی کردند، اما از مواردی همچون کم بودن اعتبار تخصیص‌داده شده و عدم ثبت برخی کتاب‌ها در سایت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نیز گلایه داشتند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">http://www.ibna.ir/fa/report/294371</span>&nbsp;</span></div>

کتاب‌فروش‌های قمی از نقاط قوت و ضعف تابستانه کتاب 1399 گفتند

کتاب‌فروش‌های قمی از نقاط قوت و ضعف تابستانه کتاب گفتند؛
اعتبار کافی نیست/رصد و برآورد فروش برای تخصیص اعتبار
کتاب‌فروش‌های قمی حاضر در طرح «تابستانه کتاب99»، این طرح را در کل مثبت ارزیابی کردند، اما از مواردی همچون کم بودن اعتبار تخصیص‌داده شده و عدم ثبت برخی کتاب‌ها در سایت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نیز گلایه داشتند.
http://www.ibna.ir/fa/report/294371 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر