شرح خبر

<div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Tahoma;">خبری خوش برای کتابفروشان/سازمان پژوهش: بابی برای همکاری در سال آینده باز می‌کنیم</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Tahoma;">معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سال آینده از طریق سامانه فروش کتاب درسی، بابی را باز می‌کنیم تا همه کتابفروشی‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر که شرایط لازم را برای فروش کتاب دارند، مراجعه کنند</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://b2n.ir/670257</span></span></div>

خبری خوش برای کتابفروشان/سازمان پژوهش

خبری خوش برای کتابفروشان/سازمان پژوهش: بابی برای همکاری در سال آینده باز می‌کنیم
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سال آینده از طریق سامانه فروش کتاب درسی، بابی را باز می‌کنیم تا همه کتابفروشی‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر که شرایط لازم را برای فروش کتاب دارند، مراجعه کنند
https://b2n.ir/670257

0 نظر

ارسال نظرات