شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>چگونه یک کتاب‌فروش موفق شویم؟</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): عوامل مختلف و پدیده‌های تازه، روزبه‌روز کتاب‌فروشی را بیشتر به یک حرفه تخصصی تبدیل می‌کند؛ حرفه‌ای که به آموزش، دانش و علاقه نیاز دارد.</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>https://b2n.ir/947248</span></span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/7/8

چگونه یک کتاب‌فروش موفق شویم؟

چگونه یک کتاب‌فروش موفق شویم؟
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): عوامل مختلف و پدیده‌های تازه، روزبه‌روز کتاب‌فروشی را بیشتر به یک حرفه تخصصی تبدیل می‌کند؛ حرفه‌ای که به آموزش، دانش و علاقه نیاز دارد.
https://b2n.ir/947248

0 نظر

ارسال نظرات