شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">رویکردهای هفته کتاب اعلام شد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">اعضای شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی، رویکردهای این دوره از هفته کتاب را اعلام کردند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، محورهای مفهومی زیر با عنوان رویکردهای این دوره از هفته کتاب انتخاب شدند؛  این رویکردها، اسامی روزهای هفته کتاب نیستند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۱ - کتاب، کتابخانه، کتابدار، پایتخت کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۲ - کتاب و جامعه‏‌پردازی با مروجان کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۳ - کتاب، دانایی و توانایی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۴ - کتاب، سبک زندگی و جامعه سالم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۵ - کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۶ - پویندگی با کتاب و کتابفروشی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۷ - کتاب، باورمندی دینی و خودسازی معرفت</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار &quot;دانایی؛ مانایی&quot; ۲۴ آبان ماه تا ۳۰آبان ماه برگزار می‌شود.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مکاتبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر کشور در خصوص هفته کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، برنامه‌ریزی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب را خواستار شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نظر به برگزاری این هفته فرهنگی در هفته آخر آبان ماه سال جاری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با  وزیر کشور در خصوص برگزاری این رویداد ملی در استان‌ها مکاتبه کرد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بر همین اساس، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، برنامه‌ریزی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب را خواستار شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">در نامه جلال درخشه به استانداران سراسر کشور آمده است: «با توجه به شرایط کرونایی کشور و امکان ایجاد محدودیت در شیوه اجرای برخی آیین‌های حضوری، می‌توان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و با تغییر شیوه‌ها و استفاده از روش‌های خلاقانه غیرحضوری، همچنان در جهت تقویت فرهنگ کتابخوانی و تشویق قشر کتابخوان در هفته کتاب در استان‌ها گام برداشت.&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بر این اساس استانداران سراسر کشور موظف شدند تا در راستای هماهنگی و تعامل سازنده با سایر سازمان‌ها، نهادها، مراکز فرهنگی، دولتی و غیردولتی استان در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، اقدام کنند</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پوستر هفته کتاب رونمایی شد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پوستر بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و پاییزه کتاب ۹۹ رونمایی شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین رونمایی از پوستر این  دوره از هفته کتاب و پاییزه کتاب ۹۹، ۱۷ آبان ماه در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گفتنی است، طرح پاییزه کتاب۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی ایران  از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود</span></span>.</div>
  • توسط:
  • 1399/8/18

رویکردها، رونمایی از پوستر و خبرهای هفته کتاب

رویکردهای هفته کتاب اعلام شد
اعضای شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی، رویکردهای این دوره از هفته کتاب را اعلام کردند.
به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، محورهای مفهومی زیر با عنوان رویکردهای این دوره از هفته کتاب انتخاب شدند؛ این رویکردها، اسامی روزهای هفته کتاب نیستند.
۱ - کتاب، کتابخانه، کتابدار، پایتخت کتاب
۲ - کتاب و جامعه‏‌پردازی با مروجان کتاب
۳ - کتاب، دانایی و توانایی
۴ - کتاب، سبک زندگی و جامعه سالم
۵ - کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی
۶ - پویندگی با کتاب و کتابفروشی
۷ - کتاب، باورمندی دینی و خودسازی معرفت
بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "دانایی؛ مانایی" ۲۴ آبان ماه تا ۳۰آبان ماه برگزار می‌شود.

مکاتبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر کشور در خصوص هفته کتاب
وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، برنامه‌ریزی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب را خواستار شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نظر به برگزاری این هفته فرهنگی در هفته آخر آبان ماه سال جاری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر کشور در خصوص برگزاری این رویداد ملی در استان‌ها مکاتبه کرد.
بر همین اساس، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، برنامه‌ریزی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب را خواستار شد.
در نامه جلال درخشه به استانداران سراسر کشور آمده است: «با توجه به شرایط کرونایی کشور و امکان ایجاد محدودیت در شیوه اجرای برخی آیین‌های حضوری، می‌توان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و با تغییر شیوه‌ها و استفاده از روش‌های خلاقانه غیرحضوری، همچنان در جهت تقویت فرهنگ کتابخوانی و تشویق قشر کتابخوان در هفته کتاب در استان‌ها گام برداشت."
بر این اساس استانداران سراسر کشور موظف شدند تا در راستای هماهنگی و تعامل سازنده با سایر سازمان‌ها، نهادها، مراکز فرهنگی، دولتی و غیردولتی استان در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، اقدام کنند

پوستر هفته کتاب رونمایی شد
پوستر بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و پاییزه کتاب ۹۹ رونمایی شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین رونمایی از پوستر این دوره از هفته کتاب و پاییزه کتاب ۹۹، ۱۷ آبان ماه در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
گفتنی است، طرح پاییزه کتاب۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

0 نظر

ارسال نظرات