شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">طرح پاییزه كتاب 1399 همزمان با &quot;هفته کتاب&quot; و با شعار «دانایی؛ مانایی» از 24 آبان آغاز و تا 30 آبان 1399 ادامه خواهد داشت.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران با کثرت کتابفروشی های عضو طرح در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های واقعی میزبان علاقه مندان به کتاب می باشد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پاییزه کتاب درمجتمع ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قم بلوار معلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">20 تا 35 درصد تخفیف</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید از تخفیف ویژه دولتی استفاده خواهد کرد. &quot;علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">24 لغایت 30 آبان 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">8.30 الی 13.30 و 16.30 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر رایگان می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من باکتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/8/20

طرح پاییزه کتاب

طرح پاییزه كتاب 1399 همزمان با "هفته کتاب" و با شعار «دانایی؛ مانایی» از 24 آبان آغاز و تا 30 آبان 1399 ادامه خواهد داشت.
مجتمع ناشران با کثرت کتابفروشی های عضو طرح در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های واقعی میزبان علاقه مندان به کتاب می باشد
پاییزه کتاب درمجتمع ناشران
قم بلوار معلم
20 تا 35 درصد تخفیف
هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید از تخفیف ویژه دولتی استفاده خواهد کرد. "علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند"
24 لغایت 30 آبان 1399
8.30 الی 13.30 و 16.30 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)
استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر رایگان می باشد.
حال من باکتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید

0 نظر

ارسال نظرات