شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> افتتاحیه &quot;بوستان کتاب&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بوستان 20هزار متری کتاب امروز 26آبان1399 همزمان با دومین روز هفته کتاب با حضور شهردار قم ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ، ریاست اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم و مدیران استانی در پردیسان قم افتتاح شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/8/26

افتتاحیه "بوستان کتاب"

افتتاحیه "بوستان کتاب"
بوستان 20هزار متری کتاب امروز 26آبان1399 همزمان با دومین روز هفته کتاب با حضور شهردار قم ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ، ریاست اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم و مدیران استانی در پردیسان قم افتتاح شد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن