شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روزکتابگردی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بازدید دو ساعته فرماندار قم از مجتمع ناشران و کتابفروشی های سطح شهر در روز کتابگردی همراه با مدیران استانی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/9/1

روز کتابگردی

روزکتابگردی
بازدید دو ساعته فرماندار قم از مجتمع ناشران و کتابفروشی های سطح شهر در روز کتابگردی همراه با مدیران استانی
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • فرهنگی
  • فرهنگی
  • فرهنگی

برترین خبر