شرح خبر

<div></div><div><span style="color: #00458c; font-family: IRAN, Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; background-color: #f1f1f1; text-decoration-color: initial; font-size: 18pt; text-align: justify;">شیوع پاندمی کرونا در سال جاری نتوانست اجرای طرح پاییزه کتاب 99 را متوقف کند. در این دوره پاییزه کتاب توانست برخی از کاستی‌های خود را برطرف کند به گونه‌ای که اعتبار خرید مشتریان تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافت و استمرار این طرح طی سال مطالبه برخی کتابفروشان بود.</span></div><div><span style="font-size: 18pt; color: #101010; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش خبرنگار&nbsp;</span></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma;"><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word; color: #101010;"><a href="http://www.ibna.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: #337ab7; text-decoration-line: none; line-height: 27px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word;">خبرگزاری کتاب ایران</a>&nbsp;(ایبنا) در قم،</strong><span style="color: #101010; text-align: justify;">&nbsp;طرح پاییزه کتاب 99 در حالی از 24 آبان آغاز و تا 30 آبان ماه ادامه داشت که استان قم با مشارکت 70 کتابفروشی در رتبه چهارم استان‌های شرکت کننده در طرح قرار گرفت. طرح فصلی فرصتی است که به کتابفروش و مخاطب کمک می‌کند به نحوی که هر دو طرف ماجرا به طرح‌های فصلی به عنوان یک مطالبه، توقع و رویه نگاه می‌کنند. بنابراین لازم است با توجه به شرایط پیش آمده متولیان این طرح نگاه جدی، عمیق و دقیق‌تری در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبار و حتی کیفیت برگزاری آن داشته باشند. کاستی‌ها و مزایای طرح پاییز کتاب 99 را از کتابفروشی‌های استان قم پیگیری کردیم که در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.</span></span></div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #101010; text-align: justify; text-decoration-color: initial;">حمید خلیلی مدیر انتشارات شهید کاظمی در گفتگو با خبرنگار&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word; color: #101010; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.ibna.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: #337ab7; text-decoration: none; line-height: 27px; outline: 0px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word;">خبرگزاری کتاب ایران</a>&nbsp;(ایبنا) در قم</strong><span style="color: #101010; text-align: justify; text-decoration-color: initial;">&nbsp;درباره اجرای طرح پاییزه کتاب 99 گفت: این طرح برنامه‌ فوق‌العاده خوب و مفیدی است و در راستای بهبود و ترویج فرهنگ کتابخوانی گام برمی‌دارد. بویژه از زمانی که</span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word; color: #101010; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</strong><span style="color: #101010; text-align: justify; text-decoration-color: initial;">روش آنلاین به فرایند فروش اضافه شده و اگر مشتری درخواست خرید آنلاین را داشته باشد این زیرساخت فراهم آمده است.</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word; color: #101010; text-decoration-color: initial;" /><span style="color: #101010; text-align: justify; text-decoration-color: initial;">وی به دومین ویژگی این طرح اشاره کرد و یادآور شد: اتفاق دیگری که در این دوره رقم خورد افزایش سطح خرید مشتری بود که قابل تقدیر و تشکر است.</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; text-align: justify; overflow-wrap: break-word; color: #101010; text-decoration-color: initial;" /><span style="color: #101010; text-align: justify; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span></span>
  • توسط:
  • 1399/9/1

ایبنا از طرح پاییزه 99 در قم گزارش می‌دهد

شیوع پاندمی کرونا در سال جاری نتوانست اجرای طرح پاییزه کتاب 99 را متوقف کند. در این دوره پاییزه کتاب توانست برخی از کاستی‌های خود را برطرف کند به گونه‌ای که اعتبار خرید مشتریان تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافت و استمرار این طرح طی سال مطالبه برخی کتابفروشان بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم، طرح پاییزه کتاب 99 در حالی از 24 آبان آغاز و تا 30 آبان ماه ادامه داشت که استان قم با مشارکت 70 کتابفروشی در رتبه چهارم استان‌های شرکت کننده در طرح قرار گرفت. طرح فصلی فرصتی است که به کتابفروش و مخاطب کمک می‌کند به نحوی که هر دو طرف ماجرا به طرح‌های فصلی به عنوان یک مطالبه، توقع و رویه نگاه می‌کنند. بنابراین لازم است با توجه به شرایط پیش آمده متولیان این طرح نگاه جدی، عمیق و دقیق‌تری در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبار و حتی کیفیت برگزاری آن داشته باشند. کاستی‌ها و مزایای طرح پاییز کتاب 99 را از کتابفروشی‌های استان قم پیگیری کردیم که در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.
حمید خلیلی مدیر انتشارات شهید کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم درباره اجرای طرح پاییزه کتاب 99 گفت: این طرح برنامه‌ فوق‌العاده خوب و مفیدی است و در راستای بهبود و ترویج فرهنگ کتابخوانی گام برمی‌دارد. بویژه از زمانی که روش آنلاین به فرایند فروش اضافه شده و اگر مشتری درخواست خرید آنلاین را داشته باشد این زیرساخت فراهم آمده است.
وی به دومین ویژگی این طرح اشاره کرد و یادآور شد: اتفاق دیگری که در این دوره رقم خورد افزایش سطح خرید مشتری بود که قابل تقدیر و تشکر است.
 
 

0 نظر

ارسال نظرات