شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۱- ارائه سرویس &quot;سفارشی&quot;با کیفیت سرویس &quot;پیشتاز&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۲- ارسال محموله های با قیمت فاکتور کمتر از ۵۰ هزار تومان بصورت رایگان </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۳- ارسال هر بسته تا ۲ کیلو گرم با حدود ۷۰ درصد تخفیف و پرداخت مبلغ ۵ هزار تومان </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۴-  ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ارسال بیشتر از ۲ کیلو گرم </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">۵- عرضه کارتن ویژه ارسال کتاب با قیمت تمام شده و بدون سود در شعب و دفاتر پست</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/11

خدمات سامانه پست ویژه نمایشگاه مجازی کتاب تهران

۱- ارائه سرویس "سفارشی"با کیفیت سرویس "پیشتاز"
۲- ارسال محموله های با قیمت فاکتور کمتر از ۵۰ هزار تومان بصورت رایگان
۳- ارسال هر بسته تا ۲ کیلو گرم با حدود ۷۰ درصد تخفیف و پرداخت مبلغ ۵ هزار تومان
۴- ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ارسال بیشتر از ۲ کیلو گرم
۵- عرضه کارتن ویژه ارسال کتاب با قیمت تمام شده و بدون سود در شعب و دفاتر پست

0 نظر

ارسال نظرات