شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">آیت الله مصباح یزدی دعوت حق را لبیک گفت</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران عروج ملکوتی حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت می گوید.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/13

مجتمع ناشران عروج ملکوتی حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت می گوید

آیت الله مصباح یزدی دعوت حق را لبیک گفت
مجتمع ناشران عروج ملکوتی حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت می گوید.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات