شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نشست تخصصی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">موضوع: رونمایی از دو کتاب با موضوع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به همت انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/15

نشست تخصصی ( موضوع رونمایی از دو کتاب با موضوع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

نشست تخصصی
موضوع: رونمایی از دو کتاب با موضوع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
به همت انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات