شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وبینار آقای خرمی رئیس اتحادیه ناشران. قم و سایر اتحادیه های کشوری کتاب با معاون پشتیبانی و منابع توسعه انسانی وزارت آموزش و پرورش</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">موضوع: بازگشت توزیع کتاب های درسی به چرخه فعالیت کتابفروشی ها</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/17

وبینار آقای خرمی رئیس اتحادیه ناشران

وبینار آقای خرمی رئیس اتحادیه ناشران. قم و سایر اتحادیه های کشوری کتاب با معاون پشتیبانی و منابع توسعه انسانی وزارت آموزش و پرورش
موضوع: بازگشت توزیع کتاب های درسی به چرخه فعالیت کتابفروشی ها
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات