شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نشست تخصصی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">موضوع: راز شاد زیستن</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سخنران: خانم رحیمی مولف کتاب بیدار شو زندگی زیباست</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به همت فروشگاه کتاب اندیشه سازان</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پنجشنبه 1399/10/18 ساعت16</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، طبقه سوم ، سالن اجتماعات</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/18

نشست تخصصی (موضوع راز شاد زیستن)

نشست تخصصی
موضوع: راز شاد زیستن
سخنران: خانم رحیمی مولف کتاب بیدار شو زندگی زیباست
به همت فروشگاه کتاب اندیشه سازان
پنجشنبه 1399/10/18 ساعت16
مجتمع ناشران ، طبقه سوم ، سالن اجتماعات
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات