شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;جهت اطلاع&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">طبق بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی مصوب گردیده حق بیمه پرسنل ناشران که به تازگی اقدام به نام نویسی می کنند و یا حتی تغییر آدرس دارند از 10درصد به 30درصد افزایش می یابد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">لذا اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم درصدد است از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و پیگیری های مشابه  همچون سنوات گذشته نسبت به بازگشت حقوق تضعیف شده این صنف اقدامات شایسته ای تا وصول نهایی مطالبات انجام گردد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">لذا از ناشران محترم خواسته درصورت امکان تا وصول نتیجه نهایی از جابجایی پرهیز نمایند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/21

اطلاعیه

"جهت اطلاع"
طبق بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی مصوب گردیده حق بیمه پرسنل ناشران که به تازگی اقدام به نام نویسی می کنند و یا حتی تغییر آدرس دارند از 10درصد به 30درصد افزایش می یابد.
لذا اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم درصدد است از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و پیگیری های مشابه همچون سنوات گذشته نسبت به بازگشت حقوق تضعیف شده این صنف اقدامات شایسته ای تا وصول نهایی مطالبات انجام گردد.
لذا از ناشران محترم خواسته درصورت امکان تا وصول نتیجه نهایی از جابجایی پرهیز نمایند.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • فرهنگی
  • مناسبت ها

برترین خبر