شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ثبت‎ نام تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (ویژه ناشران) برای آخرین بار تمدید شد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمدید ثبت‏ نام تسهیلات حمایتی کم‏ بهره به ناشران خصوصی تا 28 آذرماه خبر داد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا اسماعیلی گفت: نظر به تشکیل نخستین جلسه کارگروه اعطای تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (ویژه ناشران) و با عنایت به فراخوان قبلی تصمیم گرفته شد زمان ثبت‎نام در سامانه برای آخرین بار جهت بهره‏ مندی هر چه بیشتر ناشران تمدید شود.</span> </span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی‎های اخیر برای قطع زنجیره کرونا، مدت ثبت‏ نام وام کم ‏بهره تا تاریخ 28 آذرماه سال جاری تمدید شد. </span> </span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بر اساس این گزارش، ناشران متقاضی دریافت این تسهیلات و یا ناشرانی که ثبت‏ نام آنها به طور ناقص انجام شده است می‎توانند با مراجعه به سامانه تحفه به آدرس الکترونیک https://tohfeh.farhang.gov.ir/ نسبت به ثبت ‏نام و یا تکمیل مدارک اقدام کنند. </span> </span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سقف این تسهیلات کم‎بهره تا سقف یک میلیارد ریال است که در این مرحله صرفا برای ناشران بخش خصوصی سراسر کشور در نظر گرفته شده است.</span> </span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">این آخرین فرصت برای دریافت تسهیلات کم‎بهره است و به درخواست‏ ها</span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ی واصله پس از این تاریخ به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/22

ثبت‎ نام تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (ویژه ناشران) برای آخرین بار تمدید شد

ثبت‎ نام تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (ویژه ناشران) برای آخرین بار تمدید شد
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمدید ثبت‏ نام تسهیلات حمایتی کم‏ بهره به ناشران خصوصی تا 28 آذرماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا اسماعیلی گفت: نظر به تشکیل نخستین جلسه کارگروه اعطای تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (ویژه ناشران) و با عنایت به فراخوان قبلی تصمیم گرفته شد زمان ثبت‎نام در سامانه برای آخرین بار جهت بهره‏ مندی هر چه بیشتر ناشران تمدید شود.
وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی‎های اخیر برای قطع زنجیره کرونا، مدت ثبت‏ نام وام کم ‏بهره تا تاریخ 28 آذرماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس این گزارش، ناشران متقاضی دریافت این تسهیلات و یا ناشرانی که ثبت‏ نام آنها به طور ناقص انجام شده است می‎توانند با مراجعه به سامانه تحفه به آدرس الکترونیک https://tohfeh.farhang.gov.ir/ نسبت به ثبت ‏نام و یا تکمیل مدارک اقدام کنند.
سقف این تسهیلات کم‎بهره تا سقف یک میلیارد ریال است که در این مرحله صرفا برای ناشران بخش خصوصی سراسر کشور در نظر گرفته شده است.
این آخرین فرصت برای دریافت تسهیلات کم‎بهره است و به درخواست‏ های واصله پس از این تاریخ به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

0 نظر

ارسال نظرات