شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;کتاب سرمایه‌ اصلی برای پیشرفت جامعه و پویایی است&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه گفت: رسانه‌ها به‌دلیل نقش فراگیری که دارند نباید اجازه دهند هویت تاریخی و تمدنی ایران در مسیر فراموشی قرار بگیرد و باید به شکل های مختلف این میراث را زنده نگه‌دارند، اگر از این میراث غفلت شود، از ایران غفلت شده‌است. کتاب خاستگاه اصلی تمدن و سرمایه‌ اصلی برای پیشرفت جامعه و پویایی است.</span></span></div><div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span><br /></span></div></div>
  • توسط:
  • 1399/10/24

"کتاب سرمایه‌ اصلی برای پیشرفت جامعه و پویایی است"

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
"کتاب سرمایه‌ اصلی برای پیشرفت جامعه و پویایی است"
محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه گفت: رسانه‌ها به‌دلیل نقش فراگیری که دارند نباید اجازه دهند هویت تاریخی و تمدنی ایران در مسیر فراموشی قرار بگیرد و باید به شکل های مختلف این میراث را زنده نگه‌دارند، اگر از این میراث غفلت شود، از ایران غفلت شده‌است. کتاب خاستگاه اصلی تمدن و سرمایه‌ اصلی برای پیشرفت جامعه و پویایی است.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات