شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قابل توجه ناشران محترم:</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">باستحضار می رساند ، جهت تسریع در فرآیند ارسال مرسولات ، کلیه ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب تهران می بایستی سفارشات دریافتی را با بسته بندی مجاز پستی (بشرح توضیحات نامه پیوست و کلیپ آموزشی مربوطه) بعد از ثبت در سامانه به &quot;یکی از 4 محل مشخص شده در نامه فوق&quot; تحویل نمایند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شایان ذکر است یکی از 4 محل فوق &quot;مجتمع ناشران&quot; می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">کلیپ های راهنمای نمایشگاه مجازی کتاب تهران :</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1- آموزش به روزرسانی اطلاعات کتاب های ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.aparat.com/v/LW32m</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2- آموزش عضویت در پست کتاب و اتصال به سامانه نمایشگاه </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.aparat.com/v/b0aJI</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3- آموزش آماده سازی سفارش و پرینت فاکتور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.aparat.com/v/qNUnG</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4- آموزش بسته بندی و نکات در مورد بسته بندی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.aparat.com/v/HS1O3</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.aparat.com/v/fO1Wl</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/10/30

قابل توجه ناشران محترم

قابل توجه ناشران محترم:
باستحضار می رساند ، جهت تسریع در فرآیند ارسال مرسولات ، کلیه ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب تهران می بایستی سفارشات دریافتی را با بسته بندی مجاز پستی (بشرح توضیحات نامه پیوست و کلیپ آموزشی مربوطه) بعد از ثبت در سامانه به "یکی از 4 محل مشخص شده در نامه فوق" تحویل نمایند.
شایان ذکر است یکی از 4 محل فوق "مجتمع ناشران" می باشد.

کلیپ های راهنمای نمایشگاه مجازی کتاب تهران :
1- آموزش به روزرسانی اطلاعات کتاب های ناشران
https://www.aparat.com/v/LW32m
2- آموزش عضویت در پست کتاب و اتصال به سامانه نمایشگاه
https://www.aparat.com/v/b0aJI
3- آموزش آماده سازی سفارش و پرینت فاکتور
https://www.aparat.com/v/qNUnG
4- آموزش بسته بندی و نکات در مورد بسته بندی
https://www.aparat.com/v/HS1O3
https://www.aparat.com/v/fO1Wl

حال من با کتاب خوب است
 مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن