شرح خبر

<p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma;">ساعات فعالیت واحدهای مجتمع ناشران از شنبه 4 بهمن 1399&nbsp;</span></p><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">طبقات تجاری : ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ و۱۶/۳۰ الی ۲۲</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">طبقات اداری و پارکینگ : ۷ الی ۲۲/۳۰</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ضمناً درب پارکینگ راس ساعت ۲۳ بسته می شود .</span></span><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div></div>
  • توسط:
  • 1399/11/4

ساعات فعالیت واحدهای مجتمع ناشران از شنبه 4 بهمن 1399

ساعات فعالیت واحدهای مجتمع ناشران از شنبه 4 بهمن 1399 

طبقات تجاری : ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ و۱۶/۳۰ الی ۲۲
طبقات اداری و پارکینگ : ۷ الی ۲۲/۳۰
ضمناً درب پارکینگ راس ساعت ۲۳ بسته می شود .
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات