شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گزارش تصویری</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مرسولات ارسالی نمایشگاه کتاب تهران در مجتمع ناشران _ امروز 5 بهمن&nbsp;1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/11/6

گزارش تصویری مرسولات ارسالی نمایشگاه کتاب تهران

گزارش تصویری
مرسولات ارسالی نمایشگاه کتاب تهران در مجتمع ناشران _ امروز 5 بهمن 1399
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات