شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به مدت دو روز؛</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تمدید شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران،  نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تا ساعت ۲۴ چهارشنبه (8 بهمن ماه) تمدید شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب ها به صورت رایگان ارسال می شوند و علاقه‌مندان می توانند برای خرید کتاب به tehranbookfair.ir مراجعه کنند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ساعت بازدید و خرید</span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت 24 ساعته است و کتاب های ناشران داخلی با تخفیف 20درصدی و کتاب های ناشران خارجی با تخفیف حداقل 50درصدی ارائه می شود.</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/11/7

نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد

به مدت دو روز؛
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تا ساعت ۲۴ چهارشنبه (8 بهمن ماه) تمدید شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب ها به صورت رایگان ارسال می شوند و علاقه‌مندان می توانند برای خرید کتاب به tehranbookfair.ir مراجعه کنند.
ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت 24 ساعته است و کتاب های ناشران داخلی با تخفیف 20درصدی و کتاب های ناشران خارجی با تخفیف حداقل 50درصدی ارائه می شود.

0 نظر

ارسال نظرات