شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>آمار نهایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>فروش بالغ بر ۶۴۰ میلیارد ریال کتاب</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با فروش ، یک میلیون و ۲۵۴هزار و ۵۹۹ نسخه کتاب به ارزش ۶۴۰ میلیارد و ۲۵۸میلیون و ۷۷هزار و ۵۶۸ ریال در ساعت 24 جمعه 10 بهمن 1399 به کار خود پایان داد.</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>حال من با کتاب خوب است</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span>&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/11/11

آمار نهایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران

آمار نهایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فروش بالغ بر ۶۴۰ میلیارد ریال کتاب
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با فروش ، یک میلیون و ۲۵۴هزار و ۵۹۹ نسخه کتاب به ارزش ۶۴۰ میلیارد و ۲۵۸میلیون و ۷۷هزار و ۵۶۸ ریال در ساعت 24 جمعه 10 بهمن 1399 به کار خود پایان داد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات