شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">لیلة الرغائب شب آمین خدای است </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شب حاجت، شب پیوند دعایت با خدای است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">اعمال شب لیله الرغائب </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">رغائب جمع رغیبه است به معنی «امرٌ مرغوب فیه عکاء کثیر» یعنی شبی که در آن عطاها و مواهب فراوان بدست می ‏آید. </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مطلوب است امشب را به هوای بهتر شدن حال دل این روزهای مان ، همدل شده و عافیت و سلامتی را صدر همه آرزوهای مان قرار دهیم تا نشاط و تندرستی دوباره به رگ‌های جامعه‌مان بازگردد و به جریان افتد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امید که حوائج و آرزوی همگان مورد قبول ذات اقدس الهی باشد...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/11/30

لیلة الرغائب شب آمین خدای است

لیلة الرغائب شب آمین خدای است
شب حاجت، شب پیوند دعایت با خدای است
اعمال شب لیله الرغائب
رغائب جمع رغیبه است به معنی «امرٌ مرغوب فیه عکاء کثیر» یعنی شبی که در آن عطاها و مواهب فراوان بدست می ‏آید.
مطلوب است امشب را به هوای بهتر شدن حال دل این روزهای مان ، همدل شده و عافیت و سلامتی را صدر همه آرزوهای مان قرار دهیم تا نشاط و تندرستی دوباره به رگ‌های جامعه‌مان بازگردد و به جریان افتد.
امید که حوائج و آرزوی همگان مورد قبول ذات اقدس الهی باشد...
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها

برترین خبر