شرح خبر

<div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>آفتاب، روز را از لبخند دیوار کعبه آغاز می کند و ماه، از پیشانی تو نورانی می شود.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>زمان، از حرکت می ایستد، تا تاریخ، از اولین نفس های تو آغاز شود.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>مناره ها، به یمن آمدنت، یکی یکی از خاک سر بلند خواهند کرد تا سال های سال بعد از تو، منادی نامت شوند.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>نیامده، به مهمانی خداوند می روی؛ و در خانه خدا به دیدار زمین می آیی. تو از تمام پدرانی که می شناسم، مهربان تری؛ این را خشت خشت خانه ات قسم خواهند خورد.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>میلاد با سعادت مولی الموحدین امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام و سالروز گرامیداشت #روز_پدر را حضورتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>#حال_من_با_کتاب_خوب_است</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</strong></span><strong>&nbsp;</strong></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/9

میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و سالروز گرامیداشت روز پدر را حضورتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم

آفتاب، روز را از لبخند دیوار کعبه آغاز می کند و ماه، از پیشانی تو نورانی می شود.
زمان، از حرکت می ایستد، تا تاریخ، از اولین نفس های تو آغاز شود.
مناره ها، به یمن آمدنت، یکی یکی از خاک سر بلند خواهند کرد تا سال های سال بعد از تو، منادی نامت شوند.
نیامده، به مهمانی خداوند می روی؛ و در خانه خدا به دیدار زمین می آیی. تو از تمام پدرانی که می شناسم، مهربان تری؛ این را خشت خشت خانه ات قسم خواهند خورد.

میلاد با سعادت مولی الموحدین امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام و سالروز گرامیداشت #روز_پدر را حضورتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


#حال_من_با_کتاب_خوب_است
📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور 

0 نظر

ارسال نظرات