شرح خبر

<div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>#رسانه_باشید</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>⭐️طرح زمستانه كتاب 1399 از 9 اسفند آغاز و تا 16اسفندماه 1399 ادامه خواهد داشت.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>مجتمع ناشران با 42 فروشگاه کتاب عضو طرح زمستانه کتاب در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های ویژه، میزبان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>#زمستانه_کتاب_در_مجتمع_ناشران</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>#قم_بلوار_معلم</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>25 تا 35 درصد تخفیف</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 25درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. &quot;علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند&quot;</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>9 لغایت 16 اسفندماه 1399</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>#حال_من_با_کتاب_خوب_است</strong></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><strong>📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</strong></span><strong>&nbsp;</strong></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/9

طرح زمستانه كتاب 1399

#رسانه_باشید
⭐️طرح زمستانه كتاب 1399 از 9 اسفند آغاز و تا 16اسفندماه 1399 ادامه خواهد داشت.
مجتمع ناشران با 42 فروشگاه کتاب عضو طرح زمستانه کتاب در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های ویژه، میزبان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.
#زمستانه_کتاب_در_مجتمع_ناشران
#قم_بلوار_معلم

25 تا 35 درصد تخفیف
هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 25درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. "علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند"

9 لغایت 16 اسفندماه 1399
8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)

استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.


#حال_من_با_کتاب_خوب_است
📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور 

0 نظر

ارسال نظرات