شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">زمستانه کتاب در مجتمع ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قم بلوار معلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">25 تا 35 درصد تخفیف</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 25درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. &quot;علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">9 لغایت 16 اسفندماه 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/11

زمستانه کتاب در مجتمع ناشران

زمستانه کتاب در مجتمع ناشران
قم بلوار معلم
25 تا 35 درصد تخفیف
هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 25درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. "علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند"
9 لغایت 16 اسفندماه 1399
8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)
استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات