شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد: </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">فروش ۲۰۰هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۰میلیارد تومان در‌ سه روز اول طرح زمستانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سیدعباس صالحی در جدیدترین توئیت خود با ارائه گزارشی از طرح زمستانه کتاب نوشت: در طرح ⁧ زمستانه ⁩ خانه کتاب و ادبیات ایران، در سه روز گذشته بیش از ده میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ هزار نسخه کتاب فروخته شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد: فروش ۲۰۰هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۰میلیارد تومان در‌ سه روز اول طرح زمستانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به گزارش مرکز روابط عمومی‌ و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن توئیت سید عباس صالحی آمده است: </span> </span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">«در طرح ⁧ زمستانه ⁩ خانه کتاب و ادبیات ایران، در سه روز گذشته بیش از ده میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ هزار نسخه کتاب فروخته شد که نزدیک ۹ میلیارد تومان در شهرستان‌ها(غیر تهران) خرید شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">عیدانه‌مان را در کتابفروشی‌ها پیدا کنیم.»</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/13

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد فروش ۲۰۰هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۰میلیارد تومان در‌ سه روز اول طرح زمستانه کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد:
فروش ۲۰۰هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۰میلیارد تومان در‌ سه روز اول طرح زمستانه کتاب
سیدعباس صالحی در جدیدترین توئیت خود با ارائه گزارشی از طرح زمستانه کتاب نوشت: در طرح ⁧ زمستانه ⁩ خانه کتاب و ادبیات ایران، در سه روز گذشته بیش از ده میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ هزار نسخه کتاب فروخته شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد: فروش ۲۰۰هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۰میلیارد تومان در‌ سه روز اول طرح زمستانه کتاب
به گزارش مرکز روابط عمومی‌ و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن توئیت سید عباس صالحی آمده است:
«در طرح ⁧ زمستانه ⁩ خانه کتاب و ادبیات ایران، در سه روز گذشته بیش از ده میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ هزار نسخه کتاب فروخته شد که نزدیک ۹ میلیارد تومان در شهرستان‌ها(غیر تهران) خرید شده است.
عیدانه‌مان را در کتابفروشی‌ها پیدا کنیم.»

0 نظر

ارسال نظرات