شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قابل توجه فروشگاه های عضو طرح زمستانه و مراجعین محترم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">با عنایت به استقبال مردم عزیز از طرح زمستانه کتاب ، 42 فروشگاه عضو طرح در مجتمع ناشران ، روز جمعه از ساعت 16 الی 21 باز می باشند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پارکینگ مجتمع نیز در ساعات مذکور باز است و جهت استفاده مراجعین گرامی رایگان می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/14

به دلیل اجرای طرح زمستانه کتاب، مجتمع ناشران روز جمعه از ساعت 16 الی 21 باز می باشند

قابل توجه فروشگاه های عضو طرح زمستانه و مراجعین محترم
با عنایت به استقبال مردم عزیز از طرح زمستانه کتاب ، 42 فروشگاه عضو طرح در مجتمع ناشران ، روز جمعه از ساعت 16 الی 21 باز می باشند.
پارکینگ مجتمع نیز در ساعات مذکور باز است و جهت استفاده مراجعین گرامی رایگان می باشد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات