شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سالروز شهادت باب‌الحوائج، امام موسی‌بن‌جعفر علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امام همامی که تبلور و مصداق عینی این حدیث نبوی شدند: «الدنیا سجن المؤمن»</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">آری، دنیا چهارده سال برای شما زندان شده‌بود؛ اما مگر می‌شود وسعت بی کرانی را در بند کشید و نور خدا را در تاریکی زندان پنهان کرد؟ </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">خورشید هر جا که باشد، می‌تابد و هیچ مانعی نورش را تاب نمی‌آورد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/19

سالروز شهادت امام موسی بن ‌جعفر علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم

سالروز شهادت باب‌الحوائج، امام موسی‌بن‌جعفر علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.
امام همامی که تبلور و مصداق عینی این حدیث نبوی شدند: «الدنیا سجن المؤمن»
آری، دنیا چهارده سال برای شما زندان شده‌بود؛ اما مگر می‌شود وسعت بی کرانی را در بند کشید و نور خدا را در تاریکی زندان پنهان کرد؟
خورشید هر جا که باشد، می‌تابد و هیچ مانعی نورش را تاب نمی‌آورد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات