شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">غار حرا، پیش از این بارها شاهد دل گفته‌ها، مناجات‌ها و اشک‌های پیامبر (ص) بوده‌، اما این‌بار حجاب‌ها کنار می‌روند و درهای آسمان یکی پس از دیگری گشوده می‌شوند. </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بهترین مخلوق خدا برگزیده می‌شود تا بار امانت الهی را به دوش کشد و سینه‌اش امین وحی می‌گردد. </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">(( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )) ....</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است. همو که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمی‌دانست، بیاموخت.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پیامبری‌تان مبارک ای خاتم پیامبران... </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز مبعث، روز بارش برکت و روز سرافرازی انسان‌ها، بر همگان مبارک‌ باد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من باکتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/23

روز مبعث، روز بارش برکت و روز سرافرازی انسان‌ها، بر همگان مبارک‌ باد

غار حرا، پیش از این بارها شاهد دل گفته‌ها، مناجات‌ها و اشک‌های پیامبر (ص) بوده‌، اما این‌بار حجاب‌ها کنار می‌روند و درهای آسمان یکی پس از دیگری گشوده می‌شوند.
بهترین مخلوق خدا برگزیده می‌شود تا بار امانت الهی را به دوش کشد و سینه‌اش امین وحی می‌گردد.
(( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )) ....
بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است. همو که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمی‌دانست، بیاموخت.
پیامبری‌تان مبارک ای خاتم پیامبران...
روز مبعث، روز بارش برکت و روز سرافرازی انسان‌ها، بر همگان مبارک‌ باد
حال من باکتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات