شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گر دو صد عمر شود پرده نشین در معدن</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">خصلت سنگ سیه نیست که گوهر گردد...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گزارش تصویری </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نشست تخصصی با موضوع پروین اعتصامی از دیدگاه روانشناسی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به همت موسسه سایه سار اندیشه</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امروز 25 اسفند ماه 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران طبقه سوم سالن اجتماعات </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز بزرگداشت &quot;پروین اعتصامی&quot; گرامی باد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/12/26

گزارش تصویری (نشست تخصصی با موضوع پروین اعتصامی از دیدگاه روانشناسی)

گر دو صد عمر شود پرده نشین در معدن
خصلت سنگ سیه نیست که گوهر گردد...
گزارش تصویری
نشست تخصصی با موضوع پروین اعتصامی از دیدگاه روانشناسی
به همت موسسه سایه سار اندیشه
امروز 25 اسفند ماه 1399
مجتمع ناشران طبقه سوم سالن اجتماعات
روز بزرگداشت "پروین اعتصامی" گرامی باد.
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات