شرح خبر

<h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">«یا مقلب القلوب و الابصار</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">یا مدبر اللیل و النهار</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">یا محول الحول و الاحوال</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">حوّل حالنا الی أحسن الحال»</span></span></h2><div style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">زمستان، دامان سپیدش را از زمین برچید تا عطر شکوفه‌های بهاری، درختان را سرمست کند و طبیعت را، جانی دوباره بخشد.</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">زمین، لباسی نو به تن می‌کند و فصلی پر از طراوت شکوفا می‌شود. این همان قصه تکراری، اما ناب و پر از آغازِ زندگیست.</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">اسفند در آخرین کوچه‌اش، امانت زمین و زمان را به بهار تحویل می‌دهد؛ تا بار دیگر آغازی پر از زندگی را برای زمینیان رقم بزند.</span></span></h2><div style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">نوروز، این خجسته‌ترین تعبیر تحول، گوارای دل‌ها تان....</span></span></h2><div style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">#حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></h2><h2 style="margin-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BBadr;">📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></h2>
  • توسط:
  • 1400/1/7

نوروز، این خجسته‌ترین تعبیر تحول، گوارای دل‌ها تان

«یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حوّل حالنا الی أحسن الحال»


زمستان، دامان سپیدش را از زمین برچید تا عطر شکوفه‌های بهاری، درختان را سرمست کند و طبیعت را، جانی دوباره بخشد.

زمین، لباسی نو به تن می‌کند و فصلی پر از طراوت شکوفا می‌شود. این همان قصه تکراری، اما ناب و پر از آغازِ زندگیست.

اسفند در آخرین کوچه‌اش، امانت زمین و زمان را به بهار تحویل می‌دهد؛ تا بار دیگر آغازی پر از زندگی را برای زمینیان رقم بزند.


نوروز، این خجسته‌ترین تعبیر تحول، گوارای دل‌ها تان....#حال_من_با_کتاب_خوب_است

📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور

0 نظر

ارسال نظرات