شرح خبر

<div><strong><span style="font-size: 18pt;">امام مهدی (عج) سیره‌اش، سوره مِهر است و حضورش تفسیر عدالت و آرامش دل های رنج دیده؛ او می‌آید تا تطمئن‌ القلوبی باشد به جان‌های خسته و چشمان به راه مانده...</span></strong></div><div><strong><span style="font-size: 18pt;">به امید روزی که ندای « انا المهدی...» اش در جهان طنین ‌انداز شود و عالمی از ظهورش به باور برسد.</span></strong></div><div><strong><span style="font-size: 18pt;">این خجسته روز، فرصتی مغتنم برای تجدید بیعتی دوباره با صاحب ‌الزمان (عج) است و زمانی برای افزایش بینشمان نسبت به مهدویت و بصیرت علوی تا معنای انتظار را درک کنیم.</span></strong></div><div><br /></div><div><strong><span style="font-size: 18pt;">میلاد صاحب الزمان، مهدی فاطمه (عج) بر تارک جان تان تبریک و تهنیت باد.</span></strong></div><div><br /></div><div><br /></div><div><strong><span style="font-size: 18pt;">#حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></strong></div><div><strong><span style="font-size: 18pt;">📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></strong></div>
  • توسط:
  • 1400/1/8

میلاد صاحب الزمان، مهدی فاطمه (عج) بر تارک جان تان تبریک و تهنیت باد

امام مهدی (عج) سیره‌اش، سوره مِهر است و حضورش تفسیر عدالت و آرامش دل های رنج دیده؛ او می‌آید تا تطمئن‌ القلوبی باشد به جان‌های خسته و چشمان به راه مانده...
به امید روزی که ندای « انا المهدی...» اش در جهان طنین ‌انداز شود و عالمی از ظهورش به باور برسد.
این خجسته روز، فرصتی مغتنم برای تجدید بیعتی دوباره با صاحب ‌الزمان (عج) است و زمانی برای افزایش بینشمان نسبت به مهدویت و بصیرت علوی تا معنای انتظار را درک کنیم.

میلاد صاحب الزمان، مهدی فاطمه (عج) بر تارک جان تان تبریک و تهنیت باد.


#حال_من_با_کتاب_خوب_است
📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور

0 نظر

ارسال نظرات