شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">«۱۲ فروردین»؛ فریاد رسا و بلند آری ملت همیشه در صحنۀ ایران، به نظام اسلامی است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">دوازده فروردین</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روزجمهوری اسلامی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/1/14

دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

«۱۲ فروردین»؛ فریاد رسا و بلند آری ملت همیشه در صحنۀ ایران، به نظام اسلامی است.
دوازده فروردین
روزجمهوری اسلامی
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات