شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">کتابخوانی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">انسانهای کتاب‌خوان، میتوانند جهان را از نظرگاه انسانهای دیگر تماشا کنند و در نتیجه؛ میتوانند ژرف‌تر بیاندیشند</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">انسان، تجلی روح آفریدگار در جهان است و کتاب، زبان سخن‌گوی این روح قُدسی. چنانکه خداوند، زبان&quot;کتاب&quot;را برای سخن گفتن با انسان برگزیده است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هر کتابِ خوب، جهانی است که از این ذات خلّاق سرچشمه می‌گیرد و خود می‌تواند دریچه‌ای باشد برای نگاهی تازه به هستی.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">عدم سودبردن از این بی نهایت، خُسران بزرگی است و باید از خود و فرزندانمان در برابر آسیب‌های موج رو به افزایش&quot;نخواندن&quot;، مراقبت کنیم. فرزندان ما از رفتار ماست که می‌آموزند نه از توصیه‌ها و گفتار بی عمل..</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امروز که رسانه‌های جمعی، امکان مراقبت دائمی را از ذهن خود و به ویژه ذهن پاک کودکان می‌گیرند، بهترین شیوه، واکسینه کردن ذهن‌ها با استفاده از کتابهای خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">فردای هر جامعه‌ای را، باید میان این دریچه‌های کوچکی یافت که هر کدام در انتظارند تا جهانی تازه‌ در برابر دیدگان شما بگشایند..</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/1/15

کتاب خوانی

کتابخوانی
انسانهای کتاب‌خوان، میتوانند جهان را از نظرگاه انسانهای دیگر تماشا کنند و در نتیجه؛ میتوانند ژرف‌تر بیاندیشند
انسان، تجلی روح آفریدگار در جهان است و کتاب، زبان سخن‌گوی این روح قُدسی. چنانکه خداوند، زبان"کتاب"را برای سخن گفتن با انسان برگزیده است
هر کتابِ خوب، جهانی است که از این ذات خلّاق سرچشمه می‌گیرد و خود می‌تواند دریچه‌ای باشد برای نگاهی تازه به هستی.
عدم سودبردن از این بی نهایت، خُسران بزرگی است و باید از خود و فرزندانمان در برابر آسیب‌های موج رو به افزایش"نخواندن"، مراقبت کنیم. فرزندان ما از رفتار ماست که می‌آموزند نه از توصیه‌ها و گفتار بی عمل..
امروز که رسانه‌های جمعی، امکان مراقبت دائمی را از ذهن خود و به ویژه ذهن پاک کودکان می‌گیرند، بهترین شیوه، واکسینه کردن ذهن‌ها با استفاده از کتابهای خوب است
فردای هر جامعه‌ای را، باید میان این دریچه‌های کوچکی یافت که هر کدام در انتظارند تا جهانی تازه‌ در برابر دیدگان شما بگشایند..
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • مناسبت ها
  • مناسبت ها

برترین خبر