شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">«کرامت»، خصلت تمام خاندان محمد(ص) است؛ اما این ویژگی در امام حسن مجتبی علیه السلام به خاص‌ترین شکل نمود یافته است. </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ایشان تجسم زیبای عقلانیت است، می‌آید تا جانشین پدر در هدایت و امامت شود؛ از همین روست که جدش، محمد مصطفی (ص)، او را نمودِ واقعی عقل معرفی کرد و فرمود:« اگر عقل، خود را به صورت مردی نشان دهد، آن مرد، حسن (ع) است.»</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">یا امام حسن مجتبی (ع)!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شمایید که کرامت را به تجسم رساندید، همه ما نیازمند نگاه کریمانه شما هستیم.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بی‌شک دست به دامان کریم اهل بیت شدن تاج فخر ماست؛ چرا که هیچ آزمندی از درگاه کرامت شما دست خالی باز نخواهد گشت...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام بر همگان فرخنده‌باد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/2/8

میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام بر همگان فرخنده‌ باد

«کرامت»، خصلت تمام خاندان محمد(ص) است؛ اما این ویژگی در امام حسن مجتبی علیه السلام به خاص‌ترین شکل نمود یافته است.
ایشان تجسم زیبای عقلانیت است، می‌آید تا جانشین پدر در هدایت و امامت شود؛ از همین روست که جدش، محمد مصطفی (ص)، او را نمودِ واقعی عقل معرفی کرد و فرمود:« اگر عقل، خود را به صورت مردی نشان دهد، آن مرد، حسن (ع) است.»
یا امام حسن مجتبی (ع)!
شمایید که کرامت را به تجسم رساندید، همه ما نیازمند نگاه کریمانه شما هستیم.
بی‌شک دست به دامان کریم اهل بیت شدن تاج فخر ماست؛ چرا که هیچ آزمندی از درگاه کرامت شما دست خالی باز نخواهد گشت...

میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام بر همگان فرخنده‌باد.

حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات