شرح خبر

<div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم</span></div><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت</span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آغاز به کار اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم از روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه، گفت: در این نمایشگاه، بیش از ۱۰۰۰ موسسه و مرکز قرآن و نیز ناشران فعال در این حوزه، حضور خواهند داشت.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">حال من با کتاب خوب است</span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></p><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/2/9

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ماه

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم

۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آغاز به کار اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم از روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه، گفت: در این نمایشگاه، بیش از ۱۰۰۰ موسسه و مرکز قرآن و نیز ناشران فعال در این حوزه، حضور خواهند داشت.


حال من با کتاب خوب است

مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور

"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات